102

Mardin İli Kuzey ve Güney Şebeke ve Kolektör Altyapı Kanalizasyon Hatları Yapımı

Mardin İli Kuzey ve Güney Şebeke ve Kolektör Altyapı Kanalizasyon Hatları Yapımı Projemiz’de 1000 mm çapındaki kolektör ana hatları boru montajı çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir: