102

Mardin Projemizde Arıtma Tesislerine Atıksu Verildi

Sözleşmesi 2016 yılının Şubat ayında imzalanan Avrupa Birliği IPA Fonu finanslı Mardin Atıksu Projemizde toplamda 200 km uzunluğunda kollektör ve şebeke hatları yapım işleri 630 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak kuzey ve güney çıkışlarda olan arıtma tesislerine atıksu verilmiş ve ıslak testlere başlanılmıştır. Konu projemizin geçici kabul ve idare teslim işlerinin 25 Aralık 2017 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Arıkan İnşaat A.Ş.