ARIKAN İNŞAAT TAAH. TİC. SAN. A.Ş. İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

         

     İş kazaları, işçilerin eğitimsiz olması ve dikkatli çalışmaması ile işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almamasından kaynaklanmaktadır.

          İş sağlığı ve güvenliği dünyada en önemli konular arasında yer almaktadır. Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta, her 6 saatte de bir işçimiz hayatını kaybetmektedir. Bu evlerinden çıkan ve çocuklarının geçimlerini sağlamak için çalışmaya giden 4 işçimizin akşamları evlerine dönememeleri anlamına gelmektedir. İstatistikler her 2,5 saatte 1 işçinin iş göremez hale geldiğini açıklamaktadır. Bu çok acı bir durumdur. İş kazaları istatistiklerinde Avrupa'da ilk sırayı, dünyada ise 3. sırayı almaktayız. Hayatlarımız bu kadar ucuz olmamalı. Yapılan araştırmalarda iş kazalarının yüzde 50'sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğu, yüzde 48'inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceği, yüzde 2'sinin ise önlenemeyeceğini ortaya çıkmıştır. Bu da bizlere iş kazalarının yüzde 98 önlenebileceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Önlemek ödemekten ucuzdur mantığı ile hareket ederek işyerlerinde tehlike kaynaklarını ortaya çıkartıp bunlardan oluşabilecek riskleri kontrol altına alabilirsek olabilecek kazaları azaltmış ve tehlikeli ortamları ortadan kaldırmış oluruz. Tabii bu çalışma bir ekip çalışması olmalı ve tüm ekip uyumlu bir şekilde çalışmalıdır. İşte bu uygulamalar işyerlerinde risk değerlendirme çalışmaları olarak adlandırılmaktadır.

       İşte, hem işçilerimizin daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak, hem de beden ve ruh sağlıklarını korumak için mutlaka mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması gerekmektedir. İşletmelerde iş güvenliği önlemlerinin alınmaması sonucunda iş kazası veya meslek hastalıkları meydana gelebilmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmanın en etkin yolu işyerlerinde iş güvenliği prensiplerine uygun bir çalışma düzeni kurmaktır.

      Bütün bu bilgiler ışığında Arıkan İnşaat Taah. Tic. San. A.Ş. İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunu öncelikli tutarak, yıllardır sektörde sürdürmekte olduğu çalışmalarını minimum iş kazaları ile sonuçlandırmak istemekte, bu şekilde çalışanların sağlığının birinci derecede önemli olduğunu kabul etmektedir. Bu şekilde her bir iş kazasının ülke ekonomisine ciddi yük bindirdiği göz önüne alınırsa, Arıkan İnşaat Taah. Tic. San. A.Ş günümüz ekonomisinde bu konudaki hassasiyetinin ülkemiz ekonomisine de artı bir değer kattığının farkında olarak konuya ilişkin hassasiyetini ve konsantrasyonunu kaybetmeden bundan sonraki tüm çalışmalarında da gerekli özeni gösterecektir.